| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | BusinesTV |
Polski English Deutsch Eesti Français
Busines On-line Busines On-line Busines On-line Busines On-line Busines On-line
- | - Biznes | E-biznes | Biznesplan | Przedsiębiorstwo | Działalność Gospodarcza | Firma | Unia Europejska | Pieniądz | Kursy walut | Kapitalizm - | -
- | - Książka | Kalendarz | Jednostki miar | Odległości | Numery kierunkowe | Informacje dla kierowców | Strefy czasowe | Pogoda | Kamery - | -

Kraina w Kratę Kraina w Kratę / Agroturystyka Kraina w Kratę / Regulamin usługi Agroturystyka- | - Agroturystyka Kraina w Kratę - | - Aktualizuj / Dodaj Gospodarstwo Agroturystyczne - | - Regulamin usługi - | - Cennik - | -Spis gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych w Krainie w Kratę


Regulamin usługi Agroturystyka Kraina w Kratę

01. Do Agroturystyka Kraina w Kratę dodajemy wył±cznie gospodarstwa agroturystyczne z terenu powitów koszalińskiego (bez gmin miejskich), sławieńskiego (bez gmin miejskich), słupskiego (bez gmin miejskich), lęborskiego (bez gmin miejskich) i wejherowskiego (bez gmin miejskich), kieruj±c się przy tym nasz± subiektywn± ocen±.

02. Nie akceptujemy wpisów z gmin miejskich w/w powiatów, niezgodnych z prawem, zachęcaj±cych do łamania prawa lub ułatwiaj±cych łamanie prawa, naruszaj±cych dobre obyczaje oraz stron w budowie, a także podstron i podserwisów. Jak również stron powielaj±cych tre¶ci już obecne w katalogu, oraz o niewielkiej oryginalnej zawarto¶ci (np. stron zbudowanych w oparciu o programy partnerskie lub o artykuły skopiowane z innych stron).

03. Jedno gospodarstwo agroturystyczne może mieć tylko jeden wpis, zastrzegamy sobie możliwo¶ć zmiany nazwy, ulicy, formatu telefonu, faxu, adresu email, www, opisu, kategorii oraz słów kluczowych. Tytuły i opisy pisane samymi DUŻYMI LITERAMI b±dĽ też zawieraj±ce liczne błędy językowe i/lub ortograficzne mog± być powodem odrzucenia wpisu.

04. Zgłoszenia napisane niedbale, jak np. tytuły lub opisy będ±ce list± słów kluczowych lub będ±cych 100% kopi± opisów w innych katalogach nie będ± akceptowane.

05. Tytuł i opis dodawanej strony musi być poprawny gramatycznie, stylistycznie i ortograficznie, nie wolno sztucznie powtarzać słów kluczowych.

06. Podany przy zgłaszaniu adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celu kontaktu technicznego.

07. Informacje techniczne oraz zakres cenowy poszczególnych pakietów znajduj± się w Cenniku Agroturystyka Kraina w Kratę, z którym należy się zapoznać przed dodaniem usługi.

08. Aby dodać wpis do Agroturystyka Kraina w Kratę należy:
- wersja STANDARD - prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja PREMIUM - wnie¶ć opłatę lub wysłać SMS oraz prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja GOLD - wnie¶ć opłatę lub wysłać SMS oraz prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja VIP - wnie¶ć opłatę lub wysłać SMS oraz prawidłowo wypełnić formularz.

09. Sprzedaż usług odbywa się na terenie Wielkiej Brytani, a wszystkie ceny brutto podane s± w polskich nowych złotych (PLN) i funtach szterlingach (GBP).

10. Opłata jest pobierana za rozpatrzenie strony i nie gwarantuje zaakceptowania wpisu. W razie odrzucenia opłata nie podlega zwrotowi.

11. Rozpatrzenie i aktualizacja danych Agroturystyka Kraina w Kratę następuje do 31 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia.

12. W przypadku zakupu uslugi VIP na adres e-mail: info@krainawkrate.com.pl należy przeslać zdjęcie o wymiarach min. 800x600 pikseli.

13. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w dowolnej chwili. Jedyn± osob± decyduj±c± o interpretacji Regulaminu jest Administrator serwisu.

14. Dodanie strony do Agroturystyka Kraina w Kratę jest równoznaczne z akceptacj± niniejszego Regulaminu.

15. W razie jakichkolwiek w±tpliwo¶ci prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@krainawkrate.com.pl

16. Grupa Slowinskie Ltd. nie odpowiada za tre¶ć ogłoszeń, jednocze¶nie zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia gospodarstwa agroturystycznego w bazie bez podania przyczyny.

17. Dostępne formy reklamy w serwisie Kraina w Kratę znajduj± się tutaj>>>.

18. Pełen pakiet informacji o usługach Grupa Slowinskie Ltd. znajduje się tutaj>>>.

- Agroturystyka - Kwatery agroturystyczne - Agrowakacje - Wiejska kwatera - Agronocleg -
- Noclegi na wsi - Gospodarstwa agroturystyczne - Wiejski urlop -
- Kwatery prywatne - Wakacje na wsi - Wczasy na wsi - Gospodarstwa Go¶cinne - Gospodarstwo -

Web Informer Button